Schönox Q4 RAPID 15kg flexibilní lepidlo

CENA NA DOTAZ

Hydraulicky tuhnoucí flexibilní lepidlo pro pokládání obkladů a dlažby do tenkého lože. Je vhodné pro obklady i dlažbu ve vnitřním i vnějším prostředí.

Katalogové číslo: 367698 Kategorie: ,

Popis

Hydraulicky tuhnoucí flexibilní lepidlo pro pokládání obkladů a dlažby do tenkého lože. Je vhodné pro obklady i dlažbu ve vnitřním i vnějším prostředí.

SCHÖNOX SFK 25Kg flexibilní lepidlo

 • pro pokládání obkladů a dlažby do tenkého lože. 

URČENO K OBKLADŮM MAGICRETE

Pro balení 25 kg SCHÖNOX SFK stačí 7,5 l vody, aby byla směs připravena pro lepení. Lepidlo SCHÖNOX SFK se vyznačuje zejména dobrými vlastnostmi při zpracování a vysokou počáteční silou. Je vhodné pro obklady i dlažbu ve vnitřním i vnějším prostředí.

Vlastnosti

 • do vnitřního i vnějšího prostředí
 • vodovzdorné
 • mrazuvzdorné
 • skupina C2TE S1
 • obohacené umělou pryskyřicí s dlouhou dobou kladení
 • vhodné i na podlahové
 • vytápění bez přísad
 • malý obsah chromu dle TRGS 613
 • poddajné a dobře zpracovatelné

Oblasti použití: Lepidlo SCHÖNOX SFK je vhodné pro tenkovrstvé lepení

 • slinuté dlažby
 • keramické dlažby, obkladu a mozaiky
 • desek z přírodního a umělého kamene
 • necitlivých na vlhkost a zbarvení
 • konstrukčních a izolačních desek
 • SCHÖNOX SFK lze použít pro lepení na: vytápěných potěrech
 • na alternativních izolacích (SCHÖNOX
 • HA a SCHÖNOX 1K-DS, popř 2K-DS)
 • v zátěžových oblastech tř. I + II.

Pro SCHÖNOX SFK jsou vhodné následující podklady:

 • beton s min. stářím 3 měsíce
 • lehčený beton a porobeton
 • cementové a vápenocementové omítky
 • cementové potěry
 • rychle tuhnoucí potěry
 • potěry na bázi síranu vápenatého
 • konstrukční desky
 • zdivo
 • sádrové omítky
 • sádrokartonové a sádrovláknité desky

Požadavky na podklad

 • Vyschlý podklad musí vykazovat dostatečnou
 • pevnost, únosnost a stabilitu.
 • Je třeba jej zbavit prachu, nečistoty,
 • olejových a mastných skvrn.
 • Dělicí a slinuté vrstvy je třeba
 • očistit vhodnou metodou, např.
 • broušením, frézováním, tryskáním
 • a následným vysátím.
 • Kladení na cementové potěry následuje po 28 dnech.
 • Cementové podklady musí vykazovat
 • zbytkovou vlhkost pod 2 % a tekuté potěry na bázi síranu vápenatého pod 0,5 % (měřeno přístrojem CM).
 • Při aplikaci na výše uvedené podklady ve vlhkém prostředí nebo mokrých provozech je třeba provést dodatečnou izolaci v přímém spojení s keramickou dlažbou. K tomu je vhodná nátěrová izolace SCHÖNOX HA, SCHÖNOX 1K-DS, SCHÖNOX 2K-DS nebo izolační pás SCHÖNOX AB

Penetrace podkladu, Nasákavé podklady, např.:

 • cementový potěr
 • rychletuhnoucí mazanina SCHÖNOX SEZ
 • cementová omítka P III
 • vápenocementová omítka P II
 • plynobeton
 • použití penetračního nátěru SCHÖNOX KH ředěné s vodou 1:5, resp. SCHÖNOX KH FIX

Hladké a hutné podklady, např.:

 • beton
 • lehčený beton
 • použití penetračního nátěru
 • SCHÖNOX KH ředěné s vodou 1:3, resp. SCHÖNOX KH FIX

Sádrové podklady, např.:

 • sádrokarton, sádrovláknité desky
 • sádrové tvárnice
 • silikátové desky
 • sádrové omítky
 • zbroušené sírano-vápenaté potěry
 • použití penetračního nátěru SCHÖNOX KH ředěné s vodou 1:1 jako ochrany proti vlhkosti (nutná doba zasychání 24 hod.), alternativně SCHÖNOX KH FIX (nutná doba zasychání min. 1 hodina).

Doporučení pro zpracování

 • SCHÖNOX SFK se míchá v čisté nádobě a ve studené a čisté vodě. Je vhodné použít míchací přístroj s ot. 600/min. Je třeba namíchat pouze takové množství materiálu, které lze zpracovat během cca 4 hodin.
 • Lepidlo se rozprostře na podklad příslušnou ozubenou stěrkou. Dlaždice musí být položeny dříve, než se na povrchu naneseného lepidla vytvoří povlak. Aby bylo dosaženo dokonalého přilnutí rubové strany k podkladu, kladou se obklady mírně posuvných pohybem.
 • Lepidlo SCHÖNOX SFK lze použít i pro vyrovnání nerovností do 5 mm. Po vytvrzení lze provádět natažení lepidla pro vlastní lepení.
 • Tuhnoucí materiál nelze znovu rozmíchávat nebo oživovat přidáním suché směsi či vody.
 • Nářadí lze ihned po použití omýt vodou.
 • Lepidlo SCHÖNOX SFK umožňuje lepit metodou „Floating“, „Buttering“ nebo kombinovanou metodou „Floating and Buttering“.
 • Pro pokládku dlažby ve venkovním prostředí doporučujeme výhradně metodu „Floating and Buttering“ (natahovat jak podklad, tak i dlaždice).
 • Při lepení dlažby na dlažbu
 • doporučujeme použít lepidlo SCHÖNOX SK.
 • Dodatečná doporučení: Při lepení keramiky v bazénech doporučujeme použít lepidlo SCHÖNOX SK nebo PFK.
 • Na kladečské práce, které jsou omezeny časem, doporučujeme SCHÖNOX PFK RAPID.
 • V případě lepení přírodního kamene citlivého na zbarvení, doporučujeme použít speciální bílá lepidla s krystalickou vazbou z řady SCHÖNOX TT
 • pro vodorovné plochy (např. SCHÖNOX TT-PLUS RAPID W, TT-RAPID W), pro svislé plochy SCHŐNOX SK RAPID W.
 • V případě lepení silně exponovaných míst v exteriérech doporučujeme lepidlo SCHÖNOX TT-DUR, u formátů větších než 400×400 mm provést na rubové straně kontaktní vrstvu.

 Spárování

 • U lepidla SCHÖNOX SFK lze spárovat již po 24 hodinách (dle prostorové teploty a vlhkosti vzduchu).
 • Pro spárování keramických obkladů a dlažeb se savou stykovou hranou doporučujeme:
 • SCHÖNOX WD-FLEX (pro šířku spáry 1-6 mm) SCHÖNOX UF-PREMIUM (pro šířku spáry 1-12 mm)

Pro spárování keramických obkladů a dlažeb se slabě savou nebo nenasákavou stykovou hranou doporučujeme:

 • od 1 do 12 mm SCHÖNOX UF-PREMIUM
 • od 2 do 20 mm SCHÖNOX SB-FLEX
 • od 3 do 15 mm SCHÖNOX SU
 • od 2 do 20 mm SCHÖNOX PDF

Pro spárování přírodního kamene doporučujeme pro šířky spáry:

 • od 1 do 12 mm SCHÖNOX UF-PREMIUM
 • od 3 do 15 mm SCHÖNOX SU

Pro spárování chemicky odolnou maltou (pro chemicky odolné provozy) doporučujeme:

od 1 do 10 mm SCHÖNOX CF nebo SCHÖNOX CON BODEN od 2 do 20 mm SCHÖNOX PDF

Pro vyplnění dilatačních a konstrukčních spár doporučujeme:

 • SCHÖNOX ES (silikonový tmel)
 • SCHÖNOX S 20 (MS-polymer)
 • SCHÖNOX MES (přírodní kámen)

Je třeba dbát pokynů uvedených v Technických listech jednotlivých spárovacích hmot.

Poměr míšení: Jako lepidlo na dlažbu 25,0 kg SCHÖNOX SFK + cca 7,5 l vody

Balení

Papírový pytel 25 kg

Skladování

SCHÖNOX SFK skladujte v suchu a chladu.

Trvanlivost – 1 rok.

Načatá balení je nutno ihned uzavřít. Likvidace odpadu

Balení je třeba vyprázdnit a uložit na příslušnou skládku.

GISCODE

ZP 1 – cementový výrobek s nízkým obsahem chromu

Poznámka: SCHÖNOX SFK obsahuje cement. Silně alkalicky reaguje na vlhkost, proto je třeba chránit pokožku a oči. Při potřísnění pokožky pořádně omýt vodou a při vniknutí do očí ihned vyhledat lékaře.

Všechny uvedené údaje jsou hodnoty přibližné a závisí na kolísání klimatu v daném prostoru.

Další informace

Hmotnost25 kg