Příměs stavebních směsí S2802A 5kg Den Braven

CENA NA DOTAZ

Přísada S2802A je kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru mísitelná s vodou v každém poměru. Odpařením vody z tenké vrstvy se vytvoří souvislý hladký, slitý, slabě lepivý film nerozpustný ve vodě, který v organických rozpouštědlech bobtná.

Katalogové číslo: 667123 Kategorie: , ,

Popis

Přísada S2802A je kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru mísitelná s vodou v každém poměru. Odpařením vody z tenké vrstvy se vytvoří souvislý hladký, slitý, slabě lepivý film nerozpustný ve vodě, který v organických rozpouštědlech bobtná.

Vlastnosti

    Mísitelná s vodou v každém poměru;
    Po vytvrzení ve vodě nerozpustná;
    Zvyšuje přídržnost k podkladu, pevnost, pružnost a otěruvzdornost;
    Paropropustnost při použití jako penetrační nátěr a v odpovídajícím ředění;
    Zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí;
    Zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům včetně UV záření;

Použití

    Pro vápenné, cementové, nastavované malty a polymerbetony;
    Penetrační nátěry pod fasádní nátěrové hmoty (nutné ředění), přísada do cementem pojených hmot;
    Jako penetrační nátěr pod fasádní nátěrové hmoty, tmely S-T1, S-T5;
    Penetrační nátěry anhydritových podkladů;
    Pro přípravu stěrkových nebo nástřikových omítek, pro trvale vlhká a alkalická prostředí;
    Penetrační nátěry anhydritových podkladů před použitím akrylátů, polyesterů a dalších syntetických pryskyřic v lepidlech, tmelech a nátěrech;

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu

Další informace

Hmotnost5.2 kg