Penetrace hloubková NANO 1L Den Braven

CENA NA DOTAZ

Jednosložková nízkoviskózní kapalina s hloubkovým penetrujícím účinkem na savé podklady. Speciální hloubková penetrace je vodou ředitelná kompozice na bázi modifikovaného styren-akrylátového kopolymeru s nano-částicemi, který umožňuje vysoký stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu.

Katalogové číslo: 161546 Kategorie: ,

Popis

Jednosložková nízkoviskózní kapalina s hloubkovým penetrujícím účinkem na savé podklady. Speciální hloubková penetrace je vodou ředitelná kompozice na bázi modifikovaného styren-akrylátového kopolymeru s nano-částicemi, který umožňuje vysoký stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu. Penetrace obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací a konzervační prostředky. Neobsahuje těžké kovy. Vyznačuje se výborným smáčením a dokonalým kotvením na savých podkladech. Používá se na nekonstrukční beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady. Je určena ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu a působí jako adhezní můstek pro další materiály jako jsou vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a sanační hmoty na bázi polymerních disperzí nebo redispergovatelných polymerních prášků a cementu.

 

Vlastnosti

    Vysoká vydatnost;
    Kopolymerní disperze;
    Vynikající a dokonalé ukotvení k podkladu;
    Výborné smáčení všech savých podkladů, sjednocuje savost;
    Zpevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickou odolnost;
    Po vytvrzení ve vodě nerozpustná;
    Potlačuje vzlínání rozpustných solí z podkladu – tzv. vytváří bariérový efekt;
    Obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací a konzervační prostředky;
    Bez obsahu alkylfenoletoxylátů;
    Neobsahuje těžké kovy;
    Difúzně otevřená;

 

Použití

    Na nekonstrukční beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady;
    Penetrace betonových podlah před aplikací samonivelačních a vyrovnávacích stěrek;
    Ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu;
    Sjednocení nasákavosti podkladu před lepením obkladů a dlažeb;
    Jako adhezní můstek pro další materiály: vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a sanační hmoty na bázi polymerních disperzí;

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Další informace

Hmotnost1.1 kg